Zveřejněno od:12.09.2017 0:00:00
Zveřejněno do:28.09.2017 0:00:00
Oblast:Odbor dopravy
Kategorie:Ostatní oznámení
Název:OOP - přechodná úprava provozu v ul. Lýskova, Kovářova, Jeremiášova
Značka:P13-45279/2017 Vy
Původce:Městská část Praha 13
Adresát:Úřad městské části Praha 13
Stav:Vyvěšeno


DIO_-_Lyskova_Kovarova_Jeremiasova.pdf

S_com_-_Lyskova_Kovarova_Jeremiasova_chodnik.pdf
Vytisknout