Zveřejněno od:10.5.2017 0:00:00
Zveřejněno do:26.5.2017 0:00:00
Oblast:Odbor dopravy
Kategorie:Ostatní oznámení
Název:OOP - přechodná úprava provozu v ul. Bellušova
Značka:P13-24579/2017 Vy
Původce:Městská část Praha 13
Adresát:Úřad městské části Praha 13
Stav:Vyvěšeno


VCEm_-_ul._Bellusova.pdf

situace_-_Bellusova.pdf
Vytisknout