Minigolfové hřiště se nachází v západním cípu Centrálního parku, v blízkosti ulic K Zahrádkám a Oistrachova.

Zřizovatel:

Městská část Praha 13
Úřad  městské  části

Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 5

Veřejnost může hřiště užívat zdarma  v souladu s provozním řádem.

Provozní doba:
duben - září          8 - 21 hod.
říjen - listopad      9 - 18 hod.
prosinec – březen    mimo provoz

Provozní dobu lze měnit v případě nepříznivých klimatických  podmínek.


Půjčování golfových holí pro hřiště minigolfu v Centrálním parku:

- v KD MLEJN, Kovářova 4, Praha 13 

-  objednávky holí na telefonu 774 757 916

-  bezplatně pouze na jeden den - termín vrácení do 21,00 hodin 

-  po předložení průkazu totožnosti a složení vratné zálohy 500 ,- Kč za  jednu hůl  a  50,- za jeden míček

- provozní doba každý den od  09,00 do  19,00 hodin

– polední přestávka 12,00 – 13,00 hodin

Provozní řád veřejného minigolfového hřiště:

Vážení návštěvníci,
veřejné minigolfové hřiště bylo vybudováno Městskou částí Praha 13 pro zpříjemnění vašeho volného času. Proto vás žádáme o dodržování podmínek provozního řádu, vydaného na podkladě obecně závazné vyhlášky č. 6/2001 Sb. hlavního města Prahy, o ochraně veřejné zeleně.

  • Hřiště není pod trvalým dozorem
  • Vstup na hřiště na vlastní nebezpečí
  • Zřizovatel a správce nenesou odpovědnost za úrazy a jiná poškození zdraví a majetku návštěvníků z důvodu nedodržování provozního řádu a pokynů správce
  • Vstup dětí do 6 let je povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
  • Zřizovatel a provozovatel nenesou odpovědnost za odložené věcí
  • Ke hře lze použít vlastní golfové hole a míčky.
  • Hřiště nepoužívejte, pokud je povrch terénu kolem minigolfových drah namrzlý
  • Provozovatel může hřiště uzavřít jak na celý den tak i v průběhu otevírací doby, v případě nepříznivého počasí nebo z jiného důvodu, ohrožující hráče nebo samotné zařízení hřiště
  • Provozovatel může uzavřít jednotlivé „jamky“ z důvodu potřebných oprav nebo nebezpečí pro návštěvníky
 
Na hřišti platí zákaz:

·    poškozovat a znečisťovat prostory, zařízení a vybavení
(v případě poškození nebo zničení bude městská část Praha 13 vymáhat náhradu škody)

·    vstupu na dráhy

·    vstupu se zvířaty

·    kouření, konzumace alkoholu a omamných látek

·    používání jízdních kol, koloběžek, kolečkových bruslí a jiných podobných prostředků

·    stanovat, nocovat, rozdělávat a udržovat otevřené ohně

·    pořádat propagační, reklamní a jiné akce bez souhlasu vlastníka

 

Návštěvník je povinen:

·    respektovat provozní řád a pokyny správce

·    chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe

·    dodržovat čistotu

·    návštěvník může být vykázán ze hřiště v případě opakovaného nedodržování provozního  řádu  nebo pokynu správce nebo pokud by svým jednáním  ohrožoval ostatní návštěvníky  

Porušení  pravidel stanovených tímto provozním řádem je přestupkem
ve smyslu § 46, odstavce 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění  pozdějších předpisů a lze za takovéto porušení uložit pokutu až do výše 30 000 Kč.

Pokud se setkáte s poškozováním zeleně nebo vybavení  hřiště, oznamte to, prosím, neprodleně Městské policii na tel. č. 156.

 

Správce hřiště:

IKON, s. r. o. Nehvizdská 8/22, 190 00 Praha 9 
Telefon: 774 757 916


Za úklid a technický stav hřiště odpovídá:

Správní firma: IKON, s. r. o. Nehvizdská 8/22, 190 00 Praha 9 
Telefon: 774 757 916


  

Zveřejněno: 21.10.2011 – Admin Administrator ; Přečteno 90556 x
Vytisknout