Zveřejněno od:28.4.2017 0:00:00
Zveřejněno do:29.5.2017 0:00:00
Oblast:Odbor stavební
Kategorie:Ostatní oznámení
Název:MHMP Oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 3083/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy
Značka:MHMP 590615/2017
Původce:HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Adresát:HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Stav:Vyvěšeno


MHMP_590615_2017.pdf

vyhlaska_oznameni_zadani.pdf
Vytisknout