Zveřejněno od:9.5.2017 0:00:00
Zveřejněno do:8.6.2017 0:00:00
Oblast:Odbor stavební
Kategorie:Ostatní oznámení
Název:MHMP Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
Značka:MHMP 620393/2017
Původce:Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního rozvoje
Adresát:Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního rozvoje
Stav:Vyvěšeno


verejna_vyhlaska-oznameni.pdf

oznameni_o_projednani_navrhu_zadani_zmeny.pdf
Vytisknout