Po našem zjištění, že byla neoprávněně nainstalována vrata, která aktuálně zamezují parkování osobním vozidlům nad garážemi v ul. Archeologická, jsme zahájili jednání se Společenstvím vlastníků jednotek GarážeArcheologická.

Po tomto jednání zastáváme  názor, že se jedná o zlovůli ze strany jednatele RG Parking s.r.o., neboť ten svým jednáním nerespektuje dříve vydané předběžné opatření Soudu pro Prahu 5, kterým bylo určeno, že tehdejší vlastník nemovitosti RG Stavby s.r.o., resp. RG invest s.r.o., má za povinnost strpět bezplatné parkování na střeše předmětné nemovitosti.

Městská část po předběžné dohodě se  Společenstvím vlastníků jednotek Garáže Archeologická využijí veškerých dostupných právních prostředků za účelem obnovení původního stavu v co nejkratší době. Vrata byla nainstalována bez našeho vědomí a  situace je pro nás absolutně nepřijatelná.

Dne 14. 2. jsme vyzvali společnost RG Parking s.r.o. ke sjednání okamžité nápravy a k neprodlenému odstranění vjezdové brány, která brání našim občanům v parkování – viz. přiložený dokument.

[Untitled]_Stránka_1

[Untitled]_Stránka2

MČ Praha 13

archeologická
Vytisknout