Zveřejněno od:9.5.2017 0:00:00
Zveřejněno do:14.6.2017 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Dražby a exekuce
Název:Dražební vyhláška - likvidace dědictví po zůstaviteli - Jaroslav Barták
Značka:126 EX 61/17-7 (32 D 926/2012, 126 DDr 61/17)
Původce:Glogrová Iveta, JUDr. - soudní exekutorka, IČ:66216681
Adresát:Glogrová Iveta, JUDr. - soudní exekutorka, IČ:66216681
Stav:Vyvěšeno


vyhlaska_61_17.pdf
Vytisknout