Zveřejněno od:14.02.2018 0:00:00
Zveřejněno do:21.03.2018 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Dražby a exekuce
Název:Dražební vyhláška - Zdeněk Polák 067 EX 23798/15-80
Značka:067 EX 23798/15
Původce:Podkonický Juraj, JUDr., Ph. D. - soudní exekutor, IČ:49720821, Juraj Podkonický
Adresát:Podkonický Juraj, JUDr., Ph. D. - soudní exekutor, IČ:49720821, Juraj Podkonický
Stav:Vyvěšeno


CUP1524-EX_2379815-80_DTR20180213_5799498624597421491.pdf
Vytisknout