Zveřejněno od:14.11.2017 0:00:00
Zveřejněno do:22.12.2017 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Dražby a exekuce
Název:Dražební vyhláška - Stanley Mareš, David Schneider 147 EX 555/16-148
Značka:147EX 555/16-148
Původce:Hanák Ondřej, JUDr., Ph. D. - soudní exekutor, IČ:43914624, Ondřej Hanák
Adresát:Hanák Ondřej, JUDr., Ph. D. - soudní exekutor, IČ:43914624, Ondřej Hanák
Stav:Vyvěšeno


1600555148.pdf
Vytisknout