Zveřejněno od:27.4.2017 0:00:00
Zveřejněno do:31.5.2017 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Dražby a exekuce
Název:Dražební vyhláška - Martin Válek s.r.o. 118 EX 670/13-63
Značka:118EX 670/13-63
Původce:Jindra Jan, Mgr. - soudní exekutor, IČ:42894581
Adresát:Jindra Jan, Mgr. - soudní exekutor, IČ:42894581
Stav:Vyvěšeno


130067063.pdf
Vytisknout