Zveřejněno od:10.8.2017 0:00:00
Zveřejněno do:14.9.2017 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Dražby a exekuce
Název:Dražební vyhláška - Jan Janoušek 108 EX 07514/07
Značka:108 EX 07514/07-180
Původce:Zítka Zdeněk, JUDr. - soudní exekutor, IČ:70931194
Adresát:Zítka Zdeněk, JUDr. - soudní exekutor, IČ:70931194
Stav:Vyvěšeno


Usneseni_-_drazba_nemovitosti_09.08.2017_1456.pdf
Vytisknout