Zveřejněno od:05.01.2018 0:00:00
Zveřejněno do:23.02.2018 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Dražby a exekuce
Název:Dražební vyhláška - David Sýkora 067 EX 202825/13-59
Značka:067 EX 202825/13
Původce:Podkonický Juraj, JUDr., Ph. D. - soudní exekutor, IČ:49720821, Juraj Podkonický
Adresát:Podkonický Juraj, JUDr., Ph. D. - soudní exekutor, IČ:49720821, Juraj Podkonický
Stav:Vyvěšeno


CUP1675-EX_20282513-59_DTR20180104_3930233616243223071.pdf
Vytisknout