Zveřejněno od:19.5.2017 0:00:00
Zveřejněno do:28.6.2017 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Dražby a exekuce
Název:Dražební vyhláška - Dana Vítůvová 106 EX 3314/09-247
Značka:P13-26607/2017
Původce:Wolfová Jitka, JUDr. - soudní exekutorka, IČ:66212294
Adresát:Wolfová Jitka, JUDr. - soudní exekutorka, IČ:66212294
Stav:Vyvěšeno


U3314-09-0247-170512134412.pdf
Vytisknout