Zveřejněno od:10.8.2017 0:00:00
Zveřejněno do:21.9.2017 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Dražby a exekuce
Název:Dražební vyhláška - Bohumil Štros 070 Ex 907/17-9
Značka:070EX 907/17-9
Původce:Pospíchal Tomáš, Mgr. - soudní exekutor, IČ:62885995
Adresát:Pospíchal Tomáš, Mgr. - soudní exekutor, IČ:62885995
Stav:Vyvěšeno


17009079.pdf
Vytisknout