Společnost pro talent a nadání, z.s., zve v pondělí 27. 3. od 8.30 do 16.00 do Obřadní síně radnice zájemce o vzdělávání a výchovu nadaných dětí na další pracovní den s názvem Porozumění nadaným jako nezbytná podmínka jejich zdraví, úspěšného rozvoje a uplatnění.
Programu se mohou zúčastnit kromě učitelů i další zájemci, zejména z řad psychologů, studentů, rodičů nadaných dětí a řídících pracovníků z oblasti vzdělávání.
Pracovní den se koná ve spolupráci s Mensa gymnáziem a MČ Praha 13.
Činnost Klubu rodičů a učitelů STaN je podporována z dotace Prahy 13.
Bližší informace a přihlášky najdou zájemci na www.talent-nadani.cz.

Vytisknout